Bakit, bayan ko?

Bakit niyo pinili ang mas sikat sa mas may alam? Bakit ipinagkait niyo ang sigaw ng kabataan? Bakit hindi tayo nagpatinag sa mga mapang-abuso? Bakit hinahayaan lang nating mabili ang ating boto? Bakit nabubulok pa rin tayo sa bulok na sistema? Bakit may naniniwala pa rin sa bolahan at lokohan? Bakit ang lahat ng may…